Zapraszamy do kontaktu

Olsztyńska Izba Budowlana

10-532 Olsztyn
pl. Konsulatu Polskiego 1 (pokój nr 205)
tel (fax): (0-89) 535 01 83
e-mail: biuro@oib.com.pl

Biuro czynne od 7:00 do 15:00

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) 14247
REGON 510273068
NIP 739 13 11 623

konto: Bank Pekao S.A. 58 1240 5598 1111 0000 5032 2921