Olsztyńska Izba Budowlana

Samemu niewiele można zrobić — razem WSZYSTKO! Ta stara prawda coraz lepiej sprawdza się w naszych czasach. Brian Tracy – znany mówca motywacyjny, specjalista rozwoju i psycholog sukcesu zwraca uwagę na otaczanie się właściwymi ludźmi. Biznesmenom z całego świata doradza, by zrzeszali się, dzielili się wiedzą, nawzajem inspirowali oraz RAZEM walczyli o WSPÓLNE interesy.

Olsztyńska Izba Budowlana zrzesza firmy branży budowlanej z terenu Warmii i Mazur. Dzięki tej współpracy nie tylko stajemy się podmiotem, z którego głosem liczą się najwięksi, ale możemy także pracować nad dobrymi praktykami w budownictwie…

olsztyńska izba budowlanaOlsztyńska Izba Budowlana jest organem samorządu gospodarczego, posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy (Dz.U. nr 35 z dnia 30 maja 1989)

10 czerwca 1994 60 podmiotów gospodarczych mających siedziby na terenie województwa warmińsko-mazurskiego założyło Olsztyńską Izbę Budowlaną.

Izba zrzesza podmioty gospodarcze z terenów województwa warmińsko-mazurskiego, których podstawowym źródłem przychodu jest nadzór, projektowanie, realizacja budownictwa, produkcja materiałów budowlanych, podmioty gospodarcze zajmujące się obrotem materiałów budowlanych w branży budowlanej oraz jednostki zajmujące się uczeniem i szkoleniem kadr dla budownictwa.

Do celów Izby należy:

  • reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów,
  • przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków,
  • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej,
  • działanie na rzecz podnoszenia statusu pracowników przedsiębiorstw oraz ich pozycji zawodowej,
  • prowadzenie działalności szkoleniowej oraz nadawanie certyfikatów zawodowych o zasięgu krajowym i zagranicznym.

LIST OTWARTY DO PREZYDENTA OLSZTYNA – pobierz w formacie PDF